Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

H
 • Hafan Cynorthwywyr Personol

  Hafan Cynorthwywyr Personol

 • Hafan y Cyflogwr

  Hafan y Cyflogwr

 • Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf - Hysbysiad o Ddyrannu Cymhorthdal

  Mae cymhorthdal wedi cael ei ddyrannu mewn cysylltiad â "Gwasanaethau Hamdden".

 • Hamdden a Thwristiaeth

  Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau a diddordebau a fydd at ddant pawb ac yma cewch wybodaeth a fydd yn eich helpu i gymryd rhan ynddynt.

 • Hanes a Threftadaeth o Lyfrgelloedd Sir y Fflint

  Hanes a Threftadaeth o Lyfrgelloedd Sir y Fflint

 • Harolwg Landlord

  Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau i'n cymuned felly mae eich barn a phrofiadau yn bwysig iawn i ni

 • Hawl i Brynu

  Deddfwriaeth sy'n diddymu'r Hawl i Brynu yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

 • Hawlen sgip

  Mae'n rhaid i chi gael hawlen i roi sgip sbwriel ar ffordd gyhoeddus

 • Hawlfraint

  Hawlfraint - Ailddefnyddio Gwybodaeth am y Sector Cyhoeddus

 • Hawliadau Yswiriant

  Os ydych chi'n credu ein bod ni wedi methu yn ein dyletswydd gofal, mae gennym ni yswiriant yn ei le i indemnio ein hunain.

 • Hawliau tramwy cyhoeddus

  Gallwch weld y rhwydwaith hawliau tramwy, hawliau a chyfrifoldebau a chael atebion i gwestiynau cyffredin

 • Help i Ofalwyr

  Gwybodaeth i Ofalwyr a chysylltiadau defnyddiol

 • Home

  Welcome to the Newydd Catering and Cleaning website.

 • Home

  Mae Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgell yn Sir y Fflint yn newid. O 1 Medi 2017, bydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, cwmni elusennol sy'n eiddo i'r gweithwyr, yn rheoli gwasanaethau hamdden, llyfrgell a threftadaeth y Cyngor.

 • Home

  Mewn lle unigryw, Sir y Fflint yw'r porth i Gymru - ond peidiwch â rhuthro drwyddo; stopiwch am ychydig, a gadewch i ni eich helpu i archwilio'r Sir wirioneddol hyfryd hon.

 • Housing Benefit and Council Tax Reduction Application Form

  If you're on a low income and finding it difficult to pay all or part of your rent, you may be able to get Housing Benefit.

 • Hunanasesiad Corfforaethol

  I gael gwybod mwy am yr Hunanasesiad Corfforaethol, darllenwch yr asesiadau diweddaraf a gweld asesiadau blaenorol.

 • Hwb Costau Byw

  Rydym eisiau sicrhau bod holl breswylwyr Sir y Fflint yn ymwybodol o'r cymorth ariannol a chefnogaeth i aelwydydd sydd ar gael iddynt.

 • Hyb Landlordiaid

  Mae Hyb Landlordiaid Cyngor Sir y Fflint yn cynnwys gwybodaeth am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a sut mae'n effeithio ar Landlordiaid ac Asiantau Rheoli yn Sir y Fflint, manylion cyswllt Tîm Cymorth Landlordiaid Sir y Fflint, a gwybodaeth newyddion a digwyddiadau perthnasol arall.

 • Hyfforddi a datblygu'r gweithlu

  Gallwch siarad ag ymgynghorydd sgiliau profiadol i'ch helpu i adolygu eich strategaeth bresennol a'ch helpu i gyrraedd y nodau yr ydych wedi'u pennu ar gyfer eich busnes.

 • Hyfforddiant

  Hyfforddiant

 • Hygyrchedd

  Accessibility page explaining how Flintshire is committed to meeting the accessibility standards for website users.

 • Hygyrchedd yn yr Orsaf Bleidleisio

  Byddwn ni'n cymryd pob cam rhesymol i gefnogi pleidleiswyr ag anableddau hefyd i wella amrywiaeth ac ansawdd y cymorth.

 • Hyrwyddo Canol Trefi

  Mae gan Sir y Fflint nifer o fusnesau canol tref bywiog ac amrywiol sy'n cynnig ystod eang o nwyddau, gwasanaethau a phrofiadau o ansawdd uchel.

 • Hysbysiad digwyddiad dros dro

  Os ydych chi'n dymuno cynnal digwyddiad ad hoc mae'n rhaid i chi gyflwyno hysbysiad digwyddiad dros dro i'ch awdurdod trwyddedu lleol

 • Hysbysiad preifatrwydd

  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol

 • Hysbysiad Preifatrwydd

  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.

 • Hysbysiad Preifatrwydd

  Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Cofrestru

 • Hysbysiad Preifatrwydd

  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol

 • Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Canolfan Gyswllt

  Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer dibenion Canolfan Gyswllt

 • Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

  Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

 • Hysbysiad tŵr oeri

  Mae'n rhaid i chi hysbysu eich awdurdod lleol neu eich cyngor dosbarth ynghylch tŵr oeri neu gyddwysydd anweddu.

 • Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

  Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.