Alert Section

Hyfforddiant


Training 670

Hyfforddiant

Mae yna nifer o gyfleoedd i gael mynediad at hyfforddiant.

  • Tystysgrif Ymsefydlu CP - datblygu mewn Partneriaeth â Grey Matter Learning, cyfle hyfforddi pwrpasol Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cynorthwywyr Personol Taliadau Uniongyrchol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein dysgu ar-lein, cysylltwch â'r Tîm Taliadau Uniongyrchol ar 01352 701100 neu e-bost dp.support@flintshire.gov.uk 

  • Datblygu'r Gweithlu - Gall Cynorthwywyr Personol gael mynediad at hyfforddiant trwy Dîm Datblygu'r Gweithlu Cyngor Sir y Fflint. Cysylltwch â 01352 702591 neu e-bostiwch wdt@flintshire.gov.uk am ragor o wybodaeth am y cyrsiau y maent yn eu cynnal ar hyn o bryd

Mae llawer o asiantaethau allanol yn cynnig dysgu am ddim.