Alert Section

Gwasanaethau Ar-lein

Rydym yn cynnig nifer o gwasanaethau ar-lein ac yma cewch wybodaeth a fydd yn eich helpu i gael mynediad at y gwasanaethau hyn.

Gwnewch Gais Amdano

Gwneud cais am Wasanaethau'r Cyngor ar-lein

Rhoi Gwybod

Gallwch nawr roi gwybod i ni am unrhyw nifer o faterion gyda'n offer ar-lein 'Rhoi Gwybod'

Talu Amdano

Gan ddefnyddio ein porth talu ar-lein diogel, gallwch wneud taliadau am ystod eang o wasanaethau a biliau'r Cyngor gyda cherdyn debyd neu gredyd.