Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

Ff
 • Ffelt mewn Natur

 • Ffioedd

  Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint

 • Ffioedd a Thaliadau

  Ffioedd a Thaliadau gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint

 • Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru

  Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint

 • Ffliw Adar

  Diweddariad ar gyfyngiadau Ffliw Adar.

 • Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint

  Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint

 • Fforwm Sirol

  Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

 • Fforwm Sirol

  Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

 • Fframwaith Rheoli Risg

  I gael gwybod mwy am y Fframwaith Rheoli Risg.

 • Ffrwydron trwydded

  Rhaid i fusnes gael trwydded neu fod wedi'i gofrestru i storio ffrwydron, gan gynnwys tân gwyllt a gedwir er mwyn eu gwerthu

 • Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd

  Ffrydio byw a chyfarfodydd wedi'u recordio.

 • Ffurflen Addewid Hinsawdd

  Ffurflen Addewid Hinsawdd

 • Ffurflenau Adrethi Busnes

  Ffurflen am Adrethi Busnes

 • Ffurflenni Budd-daliadau

  Mae ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-Dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni Taliadau Dewisol Tai

 • Ffurflenni Budd-daliadau

  Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai, Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni TDT

 • Ffurflenni Treth Cyngor

  Ffurflenni ar gael ar gyfer Treth y Cyngor.

 • Ffyrdd a Theithio

  Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

 • Ffyrdd wedi'u Mabwysiadu

  Darganfyddwch a yw ffordd yn Sir y Fflint wedi cael ei mabwysiadu gan y Cyngor fel awdurdod priffyrdd (neu Lywodraeth Cymru yn achos cefnffordd).