Alert Section

Polisi Cwcis


Beth ydi cwcis?

Ffeiliau testun bychan ydi cwcis sy’n cael eu storio yn eich cyfrifiadur ac sy’n darparu manteision ymarferol i ddefnyddwyr a gweithredwyr gwefannau. Pan fyddwch yn ymweld â safle sy’n defnyddio cwcis am y tro cyntaf, fe lawrlwythir cwci i’ch Cyfrifiadur Personol. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r safle honno, bydd eich Cyfrifiadur Personol yn gwirio i weld a oes ganddo gwci sy’n berthnasol (hynny yw, un sydd ag enw’r safle) ac yn anfon y wybodaeth sydd yn y cwci hwnnw’n ôl i’r safle. Mae’r safle’n ‘gwybod’ wedyn eich bod wedi bod yno o’r blaen, ac mewn rhai achosion, yn teilwra’r hyn sy’n dod i fyny ar y sgrin i ystyried y ffaith honno. Ni fydd cwcis yn gwneud unrhyw niwed i’ch cyfrifiadur. Bydd cynnwys y cwcis yn cael ei ddarllen a’i ysgrifennu gan dudalennau’r wefan y byddwch yn ymweld â nhw. Fyddan nhw ddim yn chwilio eich gyriant caled a dim ond gwybodaeth y byddwch wedi ei hanfon i’r wefan y gallan nhw ei storio, neu’r hyn y bydd ar y wefan eisiau ei storio ynddyn nhw.

Pam rydym yn eu defnyddio?

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis er mwyn i chi gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill ar ein gwefan er mwyn darparu mwy o ymarferoldeb a gwasanaeth. Mae hyn nid yn unig yn ein helpu i ddarparu gwell profiad, ond hefyd i'n helpu i wella ein gwefan a gwasanaethau. Mae'r cwcis rydym yn eu defnyddio dim ond yn cynnwys gwybodaeth ddienw i wella'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ac nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth bersonol.

Mae rhai o'n cwcis yn dod o geisiadau trydydd parti fel Google Analytics, sy'n dangos i ni sut y mae pobl yn dod o hyd ein safle a sut y maent yn ei archwilio. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei hanfon at Google ac fe'i defnyddir i werthuso sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio, sy'n dweud wrthym sut i gyflwyno'r wybodaeth rydych ei angen orau. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar wefan y cod Google.

Gwasanaeth Defnyddio SOCITM.

Mae gwasanaeth defnyddio Socitm yn darparu gwybodaeth am nifer yr ymwelwyr â’n safle, yn ogystal â gwybodaeth arall am resymau pobl am ddod i’r safle, sut y daethon nhw yno, sut brofiad oedd o ac a ydyn nhw’n debygol o ymweld eto. Fe gesglir y wybodaeth drwy arolwg ymadael byr ac fe gaiff ei lansio wrth i bob pumed ymwelydd adael y safle. Bydd Gwasanaeth Defnyddio Gwefan Insight Socitm yn defnyddio cwcis i bennu a yw cwsmer wedi cyfranogi i’r arolwg ai peidio. Bydd yr arolwg yn defnyddio’r wybodaeth yma i atal cwsmer sy’n defnyddio’r un cyfrif defnyddiwr ar yr un cyfrifiadur rhag cael yr un cwestiwn i gyfranogi yn yr arolwg eto yn ystod y flwyddyn arolwg gyfredol. Mae’r cwcis hyn wedi eu gosod i ddod i ben flwyddyn ar ôl eu gosod. Gellir cael gwybodaeth bellach ar wefan Socitm gwasanaeth defnyddio cwcis a gwefan .

Tudalennau canlyniadau chwiliad Siteimprove.

Bydd Siteimprove yn casglu ystadegau am ddefnydd y safle, fel pa dudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a pha bryd oedd y tro diwethaf i chi ddod i’r safle. Gellir defnyddio’r wybodaeth yma i wella eich profiad ar ein gwefan. Gellir cael manylion y cwcis a osodir gan Siteimprove drwy ymweld âu tudalen wybodaeth cwcis .

Allaf i ddileu neu gyfyngu ar gwcis?

Rydyn ni’n cymeradwyo eich bod yn caniatáu’r cwcis uchod, ond os byddwch yn penderfynu yr hoffech ddileu neu reoli pa gwcis a ganiateir, yna mae gwybodaeth ar sut i wneud hyn i’w chael ar aboutcookies.org