Alert Section

Gwerthu i'r Cyngor

Y ffordd y byddwn ni'n hysbysebu tendrau am nwyddau a gwasanaethau yn ogystal â gwybodaeth ar y broses gaffael.

E-Anfonebu

Canllawiau, cyngor a chefnogaeth ar gyfer y system E-Anfonebu newydd.

E-Gaffael ar gyfer Cyflenwyr

Arweiniad, cyngor a chymorth ar gyfer y system E-Gaffael newydd

Cyfleoedd Cyfredol

Tendrau am nwyddau a gwasanaethau a sut i ymgeisio.

Y Broses Gaffael

Arweiniad, cyngor a chymorth ar bob agwedd ar gaffael.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Mae'r Datganiad hwn yn gosod allan y camau y mae'r Cyngor wedi'u cymryd, ac yn bwriadu eu cymryd, i sicrhau nad yw Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Mewn Pobl yn digwydd yn ei fusnes neu ei gadwyni cyflenwi ei hun

FastTrack

Arweiniad, cyngor a chymorth yn berthnasol i'r rhaglen LlwybrCarlam newydd