Alert Section

Porth Cymhorthydd Personol Cyngor Sir y Fflint

Mae'r Porth Cymhorthydd Personol hwn yn darparu cofrestru o Gymhorthwyr Cymhorthydd Personol (CP) sydd ar gael i'w cyflogi i rai sy'n cael Taliad Uniongyrchol Sir y Fflint. Nod y gofrestr yw helpu dinasyddion a'u teuluoedd i chwilio am CP ac i ganfod y CP gorau ar eu cyfer nhw. Ond hefyd i helpu CP i ganfod cyflogaeth addas yn y sector hwn sy'n datblygu ac sy'n llawn gwobr.