Alert Section

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Wedi ei ariannu gan Llwodraeth y Du

Newyddion Diweddaraf

Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi bod dau ddeg tri o brosiectau wedi derbyn cyllid drwy ddyraniad Sir y Fflint o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Ariennir 14 prosiect sir a 9 prosiect aml awdurdod lleol (sy’n cynnwys Sir y Fflint) yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU a byddant yn derbyn ychydig dros £11 miliwn o’r cyllid.

Cewch wybodaeth am y prosiectau amrywiol, beth maent yn ei gynnwys, pwy sy’n cael eu cefnogi a’r manylion cyswllt perthnasol yma. 

Gwybodaeth Gefndir

Gwybodaeth gyffredinol am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Gogledd Cymru a safbwynt Sir y Fflint.

Prosiectau wedi'u Cymeradwyo

Gwybodaeth am brosiectau'r Gronfa Ffyniant Gyffredin sydd wedi cael eu cymeradwyo a manylion cyswllt perthnasol.

Y Broses Ymgeisio

Sut yr oedd ceisiadau yn cael eu cyflwyno a'r meini prawf allweddol o ran ystyried a chymhwyster.

Y Broses Benderfynu

Sut yr oedd prosiectau yn cael eu dewis a'u cymeradwyo am gymorth gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Canllawiau a Gwybodaeth Bellach

Dogfennau a gwefannau sy'n gallu darparu canllawiau a gwybodaeth bellach am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.