Alert Section

Toiledau cyhoeddus


Yr adran hon sy'n darparu toiledau cyhoeddus ledled Sir y Fflint. 

Cysylltwch â Gwasanaethau Stryd am 01352 701234.

Allweddi RADAR
Gall yr Adran hefyd roi allweddi RADAR i breswylwyr sydd wedi'u cofrestru'n anabl, neu sy'n cael anhawster defnyddio'r cyfleusterau. Rhaid gwneud cais i'r awdurdod. cysylltwch â ni ar siryfflintyncysylltu@siryfflint.gov.uk neu ymwled Sir y Fflint yn Cysylltu.