Alert Section

Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)


Os yw eich prif gyfeiriad yng Nghymru a'ch bod naill ai'n 60 oed ac yn hŷn neu'n bodloni meini prawf cymhwysedd y Llywodraeth ar gyfer anabledd, gallwch deithio am ddim ar y rhan fwyaf o wasanaethau bysiau yng Nghymru a'r Gororau a chael disgownt neu deithio am ddim ar lawer o wasanaethau rheilffyrdd.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais ar-lein: Trafnidiaeth Cymru