Alert Section

Cyfrifiannell Treth Cyngor


Cyfrifiannell Treth Cyngor


Band Treth Cyngor A Mewn Argoed

Gwasanaeth Cost
Cyngor Sir y Fflint : £966.39
Comisinydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru : £211.2
Argoed Cyngor Cymuned : £21.12
Cost Cyfanswm : £1198.71