Alert Section

Cyfrifiannell Treth Cyngor 2024/25


Cyfrifiannell Treth Cyngor


Band Treth Cyngor A Mewn Argoed

Gwasanaeth Cost
Cyngor Sir y Fflint : £1105.50
Comisinydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru : £233.10
Argoed Cyngor Cymuned : £21.12
Cost Cyfanswm : £1359.72