Alert Section

Tu Allan i Oriau Cyngor Sir y Fflint


Rydym ar agor o 8:30am - 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc.  

Os oes angen cymorth brys arnoch gan y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i’r oriau hyn ffoniwch 0345 0533116.   

Ar gyfer brys gwasanaethau Tai, Eiddo neu Wasanaethau Stryd ffoniwch 01267 224911

Cynllunio at argyfyngau lleol

Adeiladau Ysgol
Argyfwng adeilad ysgol tu allan i oriau swyddfa / oriau ysgol: 01352 702121
Argyfwng adeilad ysgol yn ystod gwyliau ysgol – oriau swyddfa:
e-bost 21stcenturyschools@flintshire.gov.uk neu rif ffôn 01352 704013 / 704014