Alert Section

Ganiatâd Cynllunio ar Gyfer Busnesau

Gwnewch gais neu apêl, edrychwch ar gynlluniau a pholisïau Datblygu, cael gwybod am newid defnydd

Tir halogedig - datblygu

Wybodaeth sydd ei hangen ar y Cyngor wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd cynllunio a rhyddhau amodau cynllunio

Cynllunio - canllawiau i fusnesau

Cyngor ar yr angen am ganiatâd, sut i wneud cais a chanllawiau i'w hystyried