Alert Section

Diogelwch Bwyd a Hylendid

Cynnal arolygon glendid bwyd, cwynion yn ymwneud â bwyd a hylendid, rheoli achosion o wenwyn bwyd ac afiechydon heintus, archwilio bwyd, cofrestru eiddo sy'n trin bwyd

Arolygiadau a sgoriau hylendid – gwybodaeth i fusnesau bwyd

Mae'r dudalen hon yn egluro'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd Cenedlaethol, apelio, cais am ymweliad i ail-sgorio'r safle

Labelu bwyd a chynhwysion

Gyda Iechyd yr Amgylchedd, mae'r Gwasanaeth Safonau Masnach yn gyfrifol am sicrhau bod pob adeilad sy'n gwerthu bwyd yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelwch Bwyd.

Cofrestru safle bwyd

Os ydych chi'n gweithredu math penodol o safle bwyd mae'n rhaid i chi gael eich cymeradwyo gan eich awdurdod lleol

Cymeradwyo safle bwyd

Os ydych chi'n gweithredu math penodol o safle bwyd mae'n rhaid i chi gael eich cymeradwyo gan eich awdurdod lleol